اصول مقاله نویسی

مقاله نویسی

مقاله نویسی دارای الگو و استاندارد خاصی است که با سایر نوشته ‌ها متفاوت است. برای نوشتن یک مقاله تسلط به استفاده از زبان انگلیسی امری ضروری است تا بتوان تحقیقات انجام شده را بدون ابهام و به زبان ساده در اختیار خوانندگان قرار داد. مقالات علمی بایستی به زبان ساده، واضح و مختصر نوشته شوند تا خوانندگانی با سوابق تحصیلی و مطالعاتی مشابه به راحتی بتوانند مراحل انجام تحقیقات را به خوبی درک کنند.

قواعد مقاله نویسی

1) نوشتن عناوین اصلی و فرعی

ابتدا باید عنوان مقاله و عناوین فرعی مقاله تان را مشخص کنید. عنوان و مقدمه مقاله همانند تنه یک درخت هستند و عناوین فرعى مانند شاخه‏هاى آن هستند.

2) واضح نوشتن‏ مقاله

  • در مقاله نویسی سعی کنید از لغات ساده‏تر استفاده کنید و از نوشتن کلمات پیچیده دوری کنید.
  • ‏مطالب تکراری ننویسید.
  • سعی کنید جملات تان را کوتاه بنویسید تا از نظر خواننده متن ساده به نظر برسد و بدین ترتیب با علاقه بیشتری مطالعه می کند.
  • هر مطلب باید رابطه واضح و منطقى را با مطلب قبل و بعد از خودش داشته باشد.

3) رعایت قوانین پاراگراف‏

  • پاراگراف‏ هم مثل جمله‏، هرچه کوتاه‏تر باشد بهتر است. متن یک پاراگراف باید وحدت موضوعی داشته باشد و جملات حول یک موضوع مشخص بیان شوند.
  • از نوشتن مکرر کلمات دوری کنید.

4) متن اصلى‏

در مقاله نویسی ، اصل نوشته همان متن اصلی است که معمولاً در ابتدای مقاله بعد از مقدمه نوشته می شود.

5) جمله بندی صحیح

قواعد نوشتاری و گرامر در جملات باید به درستی رعایت شوند.

6) کوتاه نوشتن مقاله

خوانندگان معمولاً به مقالات کوتاه علاقه بیشتری دارند، پس سعی کنید که مقاله را کوتاه بنویسد.

7) رعایت قواعد نگارشى

نقطه، ویرگول، دو نقطه، علامت تعجب، علامت سؤال و… را در صورت لزوم در موقعیت مناسب در جملات به کار ببرید.

8) رعایت ادب

در مقاله نویسی رعایت ادب و احترام در نوشته ها اصل مهمی است و متن باید عاری از هر گونه جسارت، طعنه و… به نویسندگان یا محققین دیگر باشد.

مجله 118ELEC  با افتخار از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می کند و تلاشش بر این بوده که تمامی اصول مقاله نویسی را رعایت نماید.